top of page

Навчиться читати українською за 25 хвилин!

Запрошуємо вас переглянути наше відео на YouTube, де ви зможете швидко навчитися читати українською та відразу потренуватися в цьому!


Нижче ми додаємо матеріали до відеоуроку, які допоможуть вам попрактикуватися:


Основою української абетки є кирилиця. Вона включає 33 букви:

  • 21 приголосна (б, в, г, ґ, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ)

  • 1 півголосна (й - yot)

  • 10 голосних (а, е, є, и, і, ї, о, у, ю, я)

  • мʼякий знак (ь)

  • апостроф (ʼ)


True friends

Справжні друзі


Щоб почути, як читати ці слова, перегляньте відео вище.


К О М Е Т А І

комета “і”

ма́́ма а́том тома́т коме́та кака́о кіт ко́мік

ма-ма а-том то-мат ко-ме-та ка-ка-о кіт ко-мік

False friends

Фальшиві друзі


Р-[r] рок, ром, ре́тро, теа́тр, ка́рта, раке́та, метро́

C-[s] тест, стрес, текст, ко́смос, ма́ска, ко́мікс

Н-[n] кіно́, но́та, моме́нт, комента́р, но́мер, рестора́н

И-[ɪ]* рис, систе́ма, Рим, ри́ма, син

В-[v] ветера́н, Веро́на, вино́, вітамі́н, Ватика́н

У-[u] університе́т, студе́нти, тури́ст, ка́ктус, сувені́р

Х-[kh] хара́ктер, Ха́рків, Херсо́н, ха́кер


*И - like in English “thin”


Strangers (1)

Незнайомці (1)


Б [b] бар, банк, авто́бус, бокс, банкома́т, бу́нкер

Г [h] гіта́ра, мі́тинг, гу́мор, гімна́стика, га́мбургер

Ґ [g] Ґе́теборг, Ґа́лаган, Ґе́те

Д [d] ра́діо, рада́р, Ду́блін, ві́део, те́ндер

З [z] ві́за, бі́знес, кри́за, му́зика, казино́

Л [l] лі́дер, лимо́н, клуб, до́лар, кло́ун, бала́нс

П [p] парк, па́спорт, пробле́ма, гру́па, піло́т, порт

Ф [f] о́фіс, футбо́л, фото́граф, телефо́н, факт


Strangers with yot (2)

Незнайомці з "й" (2)


Й [y] йо́га, йо́гурт, музе́й, волейбо́л, сайт

Є [ye] Євро́па, єрети́к, Єги́пет, є́вро, гігіє́на

Ю [yu] Юпі́тер, сюрпри́з, продю́сер, бюро́

Я [ya] демокра́тія, Іта́лія, я́хта, компа́нія

Ї [yi] Украї́на, Ки́їв, герої́зм, іде́ї, привіле́ї


й + е = є

й+ у = ю

й + а = я

й + і - ї


Strangers (3)

Незнайомці (3)


Ж [zh] журналі́ст, жира́ф, піжа́ма, Жене́ва

Ц [ts] центр, цуна́мі, цар, ситуа́ція, емо́ція

Ч [ch] чемпіо́н, чек, матч, Че́хія, се́ндвіч

Ш [sh] шокола́д, шок, маши́на, шарм, Шве́ція

Щ [shch] борщ


ь [-] фолькло́р, алкого́ль, контро́ль, фільм


Apostrophe, affricates, sound [yo]

Апостроф, африкати, звук [yo]


інтерв’ю́, кур’є́р, ін’є́кція, бар’є́р, об’є́кт

ДЖ джи́нси, джаз, і́мідж, бюдже́т, ме́неджер

ДЗ ні́ндзя, дзюдо́

ЙО / ЬО [yo] йо́га, йо́гурт / льо́н, мільйо́н


Більше практики читання (прості фрази та діалоги) ви знайдете у відео на початку поста.


Якщо вам сподобалася стаття та відео, поставте нам вподобайку ❤️ та поділіться з друзями, які також вивчають українську!


15 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page